Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Kolbuszowa
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Jarosław
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Atrakcje turystyczne » Zmień wersję prezentacji «
rzeka San


Magnesem przyciągającym turystów do Jarosławia są zabytki świadczące o jego bogatej historii i kulturze.

Rynek w Jarosławiu


fot. Ludwik Biernacki


Zwiedzanie Jarosławia proponujemy rozpocząć od Rynku, czyli centrum Starego Miasta, które zachowało swój układ urbanistyczny w stanie niemalże niezmienionym od czasu założenia w 1375 roku.

Zwarta przyrynkowa zabudowa, której początki sięgają późnego średniowiecza, wraz z fragmentarycznie zachowanymi podcieniami renesansowymi, sprawiają, że jarosławskie Stare Miasto, niezmiennie od wieków, zachwyca swym niepowtarzalnym urokiem.

Ratusz

fot. I.Kowal

Najokazalszym obiektem jarosławskiego Rynku jest wzniesiony w XV wieku ratusz – siedziba władz miasta.

Charakterystyczna budowla z wieżą zega- rową, zlokalizowana centralnie na placu rynkowym, kilkakrotnie była przebudowywana i rozbudo- wywana. Obecny neorenesansowy charakter nadały jej prace remontowo-budowlane wykonane na przełomie XIX i XX wieku.

JAROSŁAWSKIE KAMIENICE

kamienica OrsettichJedną z najpiękniejszych kamienic okresu późnego renesansu, z zachowanymi podcieniami, jest „kamienica Orsettich” - oznaczona Nr 4. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska dawnego właściciela, włoskiego kupca Wilhelma Orsettiego, który ten nabyty, w 1633 roku, XVI-wieczny dom przebudował na wielkomieszczańską rezydencję. Obecnie mieści się w niej Muzeum prezentujące eksponaty związane z historią miasta i regionu.

kamienica Attavantich

Obiektem godnym uwagi jest także wyremontowana w latach 2008-2009 kamienica Rynek 5, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum, zwana od nazwiska jej dawnego właściciela, włoskiego kupca - „kamienicą Attavantich”. Jest to pierwszy na jarosławskiej starówce obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnych zachowaniu zabytkowych walorów wnętrza, w tym przede wszystkim wystroju sztukatorskiego pięknej sali lustrzanej. Obecnie mieści się tutaj Centrum Kultury i Promocji.

kamienica Gruszewiczowska

Kolejnym zabytkiem, którego nie można pominąć na trasie zwiedzania, jest kamienica rynkowa pod Nr 6 zwana „kamienicą Gruszewiczowską”. Szczególną jej ozdobą jest układ ganków i galerii wokół wewnętrznego dziedzińca oraz XVII-wieczne malowidła ścienne o treści pasyjnej i sztukaterie w Wielkiej Izbie.

budynek synagogiKontynuując zwiedzanie proponujemy udać się teraz ul. Michalovską na pobliski Plac Bóżnic, gdzie dominuje budynek synagogi zbudowany w pocz. XIX wieku, świadczący o wielokulturowości dawnego Jarosławia. Obiekt użytkowany jest obecnie przez Zespół Szkół Plastycznych.

Ulicą Opolską powracamy na plac rynkowy, przechodząc wzdłuż jego północnej pierzei, gdzie zlokalizowane są kamienice, należące niegdyś do mniej zamożnych mieszczan. W tym miejscu, a także na pobliskiej ul. Ostrogskich, nakręcona została jedna ze scen do filmu „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy.


Studnia

fot. P.Wolontkowski

W tym rejonie Rynku warto zwrócić większą uwagę na studnię, niegdyś publiczną, której relikty odkryte zostały w latach 60-tych XX wieku podczas prac ratunkowych na jarosławskiej starówce, prowadzonych w latach 1954-1998. Po częściowym oczyszczeniu jej wnętrza, wyremontowaniu i uzupełnieniu obudowy oraz po wykonaniu nadbudowy drewnianej, stanowi przykład dawnej techniki użytkowej.

Idąc dalej wzdłuż pierzei wschodniej (Nr 11-16), proponujemy zwrócić uwagę na kamienicę pod nr 14, zwaną od nazwiska jej niegdysiejszego właściciela - Rydzikową”. Jest ona typowym przykładem dawnego domu mieszczańskiego, przystosowanego dla potrzeb mieszkalno-handlowych. Jej układ przestrzenny, z wewnętrzną „wiatą”, czyli rodzajem zadaszonego dziedzińca, przypomina o dawnych czasach, kiedy to w Jarosławiu organizowane były słynne w całej Europie jarmarki kupieckie.

Cerkiew oraz taras widokowy

Po zwiedzeniu Rynku zapraszamy do przejścia ulicą Sobieskiego w kierunku skarpy staromiejskiej, celem zwiedzenia XVIII-wiecznej cerkwi greckokatolickiej pw. Przemienia Pańskiego, przebudowanej w stylu pseudobizantyjskim w 1 ćw. XX wieku. W ołtarzu bocznym umieszczona jest XVII-wieczna cudowna ikona z wizerunkiem Matki Bożej Bramy Miłosierdzia.
 
Z okolic cerkwi, ulicą Cygańska Góra, warto udać się na taras widokowy, z którego rozlega się piękny widok na dolinę Sanu oraz na Wzgórze św. Mikołaja z XVII-wiecznym Opactwem Benedyktynek. Dawny zespół klasztorny, obwarowany murami i basztami obronnymi, zlokalizowany jest w miejscu, gdzie do 1375 roku ulokowane było pierwotne miasto. Tutaj możemy chwilę odpocząć, aby nabrać sił do dalszego zwiedzania.

KolegiataPo opuszczeniu tarasu widokowego, zachęcamy do przejścia ulicą Jezuicką na Pl. ks. Piotra Skargi w rejon dawnego klasztoru jezuitów, fundacji właścicieli miasta, Zofii ze Sprowy Kotkowej oraz jej córki Anny księżnej Ostrogskiej.

Zlokalizowana tutaj, zbudowana pod koniec XVI wieku, obecna kolegiata pw. Bożego Ciała, jest aktualnie najstarszym pojezuickim kościołem w Polsce. Przed wejściem do świątyni ustawione są rzeźby wykonane przez XVIII-wiecznego rzeźbiarza Thomasa Huttera.

Klasztor Sióstr BenedyktynekUlicą Farną udajemy się teraz w kierunku ul. Spytka i dalej ul. Pełkińską do ul. Benedyktyńskiej, aby zwiedzić XVII-wieczny zespół klasztorny Opactwa Panien Benedyktynek.

Podziwiać tutaj możemy między innymi kamienny, renesansowy portal zdobiący wejście do kościoła - jeden z najce- nniejszych zabytków Jarosławia.

Ponad czterohektarowe założenie otoczone murami i basztami obronnymi zachęca do chwili odpoczynku oraz zadumy w ciszy i spokoju. Aktualnie w miejscu tym mieści się Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej. Powróciły też, po długiej przerwie, siostry benedyktynki.

fot. I.Medla

Aby udać się w dalszą trasę zwiedzania należy powrócić ul. Benedyktyńską do ul. Pełkińskiej i kierować się dalej, poprzez ul. Lubelską, do ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”, gdzie znajdują się relikty (prezbiterium) dawnej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz dawnego cmentarza ruskiego, na terenie którego urządzony został park. Tutaj, po raz kolejny, zażyć można chwili odpoczynku.
 
Dalsza trasa prowadzi ul. Kraszewskiego z zabudową kamienic czynszowych z przełomu XIX i XX wieku, a następnie ul. Jana Pawła II do zespołu klasztornego franciszkanów reformatów. Barokowe założenie, otoczone murem, obejmuje między innymi klasztor i kościół Trójcy Przenajświętszej.

Bazylika Matki Bożej Bolesnej

Bazylika MBB

stary cmentarz

Miejscem szczególnym, którego nie można pominąć na trasie zwiedzania, jest zespół klasztorny dominikanów, a pierwotnie jezuitów (przebud. XVII /XVIII w.), do którego dochodzimy ul. Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej z końca XIV wieku, a w nawie bocznej unikatowy ołtarz Relikwii Świętych z pocz. XVIII w. Jednym z ważniejszych obiektów założenia otoczonego murami obronnymi, jest kaplica zwana „Studzienką”, z cudownym źródłem nawiedzanym licznie przez pielgrzymów.

Bazylika Matki Bożej Bolesnej
>> wiecej informacji
 
Po zwiedzeniu zespołu klasztornego dominikanów udajemy się ul. Dominikańską i dalej ul. Jana Pawła II w drogę powrotną ku Rynkowi. Zanim tam jednak dojdziemy, proponujemy skręcić w ul. Cmentarną, aby zwiedzić jeden z najstarszych, zamiejskich cmentarzy katolickich w Europie, założony w 1784 roku - Cmentarz Stary. Warto przyjrzeć się tutaj zwłaszcza XVIII-wiecznym nagrobkom figuralnym, wytworzonym w warsztatach znanych mistrzów lwowskich i krakowskich.

Kierując się w dalszym ciągu w stronę Starego Miasta docieramy do ul. Grunwaldzkiej z bogato zdobionymi elewacjami kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Dochodząc do skrzyżowania z ul. Lubelską warto „rzucić okiem” na dominujący po prawej stronie, na Pl. Mickiewicza, monumentalny gmach dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wybudowany według projektu Teodora Talowskiego na pocz. XX wieku.
 
Kontynuując pieszą wycieczkę, przechodzimy przez relikty renesansowej Bramy Krakowskiej, rozebranej w końcu XVIII wieku w czasach zaboru austriackiego. Tutaj zobaczyć możemy najlepiej zachowany fragment XVII-wiecznych fortyfikacji miejskich, którymi otoczone było niegdyś całe Stare Miasto. Ulicą Grodzką docieramy w linii prostej do punktu wyjścia - przed budynek ratusza.

Kryta pływalnia z basenemMiejscem relaksu mieszkańców i jedną z atrakcji turystycznych Jarosławia jest nowoczesna kryta pływalnia z basenem sportowym, relaksacyjnym, 80 m zjeżdżalnią, jacuzzi i kompleksem odnowy biologicznej.

W sezonie letnim czynny jest również basen otwarty, natomiast w okresie zimowym - sztuczne lodowisko.


Skatepark oraz kort tenisowy

Na stadionie szkolnym MOSiR, w pobliżu centrum znajduje się skatepark oraz kort tenisowy.

Malownicza dolina Sanu


Jarosław i jego okolice to piękne widoki, malownicza dolina Sanu i rozległe lasy. Prężnie rozwija się turystyka aktywna dzięki stworzonym trasom rowerowym, szlakom turystycznym i wodnym.

Wytrwałym turystom proponujemy zwiedzenie jeszcze dwóch bardzo ciekawych miejsc, które wymagają jednak dłuższej marszruty, lub krótkiej podróży samochodem.
 
Pierwszym z tych miejsc jest XIX-wieczny zespół klasztorny sióstr niepokalanek położony w południowo-wschodniej części miasta przy ul. Głębokiej. Warto tutaj zobaczyć zwłaszcza umieszczoną w kaplicy klasztornej figurę Matki Bożej Niepokalanej, wykonanej w 1858 roku w marmurze kararyjskim przez Tomasza Oskara Sosnowskiego.
 
Zapraszamy także do zwiedzenia, założonego na pocz. XVII wieku cmentarza żydowskiego przy ul. Kruhel Pawłosiowski, w północno-zachodnim rejonie miasta. Nieliczne, zachowane
z zawieruchy wojennej macewy oraz niedawno odbudowany ohel, przypominają
o różnorodności dawnego Jarosławia.
 
 
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za zwiedzenie Jarosławia i zapraszamy ponownie do odwiedzenia naszego urokliwego, gościnnego miasta.
 Prezentacja została przygotowana na podstawie materiałów (opisy tekstowe oraz zdjęcia) udostępnionych w celu promocji atrakcji turystycznych Jarosławia przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta U.M. w Jarosławiu.


Zapraszamy!
Witamy
Sobota, 20 października 2018
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone