Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Solina
Willa "CZTERY PORY ROKU" nad morzem
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Oświęcim
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Atrakcje turystyczne » Zmień wersję prezentacji «


Główne zabytki miasta Oświęcimia:

ZAMEK KSIĄŻĄT OŚWIĘCIMSKICH


Muzeum Zamek

Zamek zlokalizowany jest na wzgórzu, które w czasach pogańskich najprawdopodobniej było miejscem kultu. Rozbudowę wzgórza rozpoczęto już w średniowieczu (XI wiek). Pierwotnie istniała zabudowa drewniana, a sam gród był ufortyfikowany.
W Zamku siedzibę mieli kasztelanowie i książęta oświęcimscy, gościł on również wiele znakomitości, podróżujących krzyżującymi się tu szlakami komunikacyjnymi.

Był wielokrotnie niszczony przez pożary i powodzie (w 1813 r. Soła podmyła wzgórze zamkowe i niemal połowa zabudowań runęła do rzeki).

Najstarszymi obiektami zamkowymi są: gotycka wieża obronna (XIII/XIV w.) oraz fragment muru obronnego i basteja (płn.-wsch. część wzgórza). Wieża jest jedną z pierwszych budowli ceglanych w Małopolsce oraz najwyższym zachowanym murem gotyckim w Polsce południowej (40 m).

W zamku piastowskim obecnie mieści się Muzeum Zamek w Oświęcimiu, w którym prezentowane są eksponaty etnograficzne i pamiątki historyczne różnych okresów ziemi oświęcimskiej.
 
lokalizacja: ul. Zamkowa
dojazd: przez Most Piastowski do ul. Zamkowej


KOŚCIÓŁ KSIĘŻY SALEZJANÓW
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
i Kaplica św. Jacka
Obecna świątynia została zbudowana na ruinach XIV-wiecznego, gotyckiego kościoła oo. Dominikanów pw. Świętego Krzyża. Pierwotny, imponujący obiekt ulegał pożarom, a po kasacji zakonów przez cesarza austriackiego Józefa II, w 1782 r., opustoszała świątynia niszczała.

W 1898 r. obiekt przejęli Salezjanie z Turynu, którzy rozpoczęli odbudowę kościoła i budowę zakładu wychowawczego (dziś funkcjonuje tutaj renomowany Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego).

Kościół odtąd pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, został przeorientowany, wybito główne wejście w nawie ołtarzowej, a ołtarz stanął w zachodniej części. W latach 1975 – 1984 dobudowano prezbiterium. Nie zachowało się dawne wyposażenie świątyni.

W ołtarzu znajduje się kopia turyńskiego obrazu Wspomożycielki z 1907 r., namalowana przez oświęcimianina, Jana Szczęsnego Stankiewicza. Jedyny zachowany obiekt z zespołu klasztornego dominikanów w Oświęcimiu, to dawny kapitularz z XIV w., od 1594 r. kaplica pw. św. Jacka Odrowąża.
 
lokalizacja: ul. Jagiełły
dojazd: przez Most Piastowski ulicą Jana Dąbrowskiego do Rynku Głównego

SYNAGOGA CHEWRA LOMDEI MISZNAJOT
I CENTRUM ŻYDOWSKIE

Plac Skarbka i synagoga Żydowska

Jest to jedyna ocalała synagoga w Oświęcimiu. Jej budowę rozpoczęto około 1913 r., swoją funkcję jako dom modlitwy obiekt pełnił do 1939 r. Podczas wojny jego wnętrze zostało zniszczone, a budynek służył m.in. jako niemiecki magazyn amunicji.

Synagoga - wnętrze

Oświęcimska synagoga, jako pierwszy obiekt żydowskiego kultu religijnego w Polsce, została poddana gruntownej konserwacji w oparciu o źródła historyczne i wspomnienia ocalonych z Holokaustu, a jej ponowne oficjalne otwarcie nastąpiło we wrześniu 2000 roku.

Przy synagodze funkcjonuje Centrum Żydowskie, w którym można zapoznać się z historią oświęcimskiej gminy żydowskiej, stanowiącej połowę mieszkańców przedwojennego Oświęcimia.

lokalizacja: Plac ks. Skarbka

dojazd: przez Most Piastowski ulicą Jana Dąbrowskiego do Rynku Głównego


CMENTARZ ŻYDOWSKI - KIRKUT 


Dzisiejszy zabytkowy cmentarz żydowski został założony na początku XIX – lub nawet XVIII wieku, o czym może świadczyć najstarszy zachowany na tym cmentarzu nagrobek z 1757 roku.

Pozostałe macewy – płyty nagrobne, w dużej mierze zniszczone, ustawione są w rzędach. Część najbardziej zniszczonych tablic zgromadzona jest i umieszczona na dwóch wspólnych cokołach.

Cmentarz założony na planie kwadratu obecnie ma kształt trapezu. Został zdewastowany przez Niemców w czasie II wojny światowej, a część jego powierzchni została wtedy przeznaczona pod rozbudowę obecnej ul. Dąbrowskiego. Od około 1940 lub 1943 roku cmentarz jest zamknięty.

W latach powojennych został odnowiony, uzupełniono też wtedy okalający go mur. Ponownie uporządkowano miejsce pochówku oświęcimskich Żydów w latach 80-tych, a obecnie udostępnione jest zwiedzającym. Wszelkich informacji udziela Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego
dojazd: przez Most Piastowski ulicą Jana Dąbrowskiego

KAPLICA MAUZOLEUM
RODZINY HALLERÓW W DWORACH


We wschodniej części Dworów usytuowany jest dawny zespół dworski z I połowy XIX wieku. Obecnie podzielony jest ulicą Zwycięstwa na dwie części. Po stronie południowej stoją zrujnowane budynki dworskie a strona północna to pozostałość parku z jednym zachowanym obiektem z całego zespołu – kaplicą mauzoleum rodziny Hallerów.

Budowa tej kaplicy rozpoczęta została w 1805 roku, po śmierci Barbary z Hallerów Rottmanowej. Kaplica jest budowlą w stylu klasycystycznym, murowaną i tynkowaną, wzniesioną na planie centralnym. Otoczona jest jońskimi pilastrami okalającymi gzyms, na którym wsparta jest kopuła zwieńczona metalowym krzyżem.

Wejście do kaplicy zamknięte jest łukiem pełnym, wspartym na dwóch pilastrach, w zwieńczeniu łuku umieszczono dekoracyjny zwornik. Po obu stronach ołtarza wmurowane są w ściany epitafia. Jedna z płyt poświęcona jest pamięci majora Cezarego Hallera de Hallenburg a druga – ostatniemu pochowanemu tutaj członkowi rodziny – Cezaremu Antoniemu Hallerowi, który zmarł 8 lipca 1972 roku. Przy drzwiach wejściowych, w posadzce, znajduje się wejście do krypty z trumnami pochowanych tutaj osób. Kaplicę otacza pozostałość po parku dworskim. Przed wejściem ustawione sa dwa rzędy ławek parkowych, gdyż obiekt ten należy do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i w niedziele oraz święta sa tu odprawiane msze.

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa
dojazd: przez Most Piastowski do centrum – ulicą Jana Dąbrowskiego do ulicy Zwycięstwa

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
"GALERIA KSIĄŻKI IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO"


Od 2011 roku Biblioteka w Oświęcimiu mieści się w nowej siedzibie (dotąd było to 6 filii). 4 lipca została otwarta nowa biblioteka i stanowi nową przestrzeń spotkań ludzi, miejsce gdzie każdy zrealizuje swoje potrzeby czytelnicze i miło spędzi czas.

Oświęcimska Biblioteka wyglądem przypomina galerię handlową. W budynku biblioteki znajduje się aula – sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz zaplecze tłumaczeń symultanicznych, klasopracownia z tablicą multimedialną do lekcji i wykładów bibliotecznych, zajęć zespołowych, warsztatów edukacyjnych.
W salkach kinowych można skorzystać z audiowizualnych programów, gier edukacyjnych oraz filmów i muzyki. Dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu przewidziano filmy z audiodeskrypcją. Do dyspozycji czytelników jest również multilektor i komputerowy program udźwiękawiający.

Poza tym w Galerii Książki mieści się Mikroświat zabawy – bawialnia dla najmłodszych, kawiarnia prasowa i salonik czasopism.

Na pierwszym piętrze ulokowana jest czytelnia naukowa i czytelnia internetowa, a po drugiej stronie Biblioteka Młodych. Z kolei dla „Bardzo Ważnych Rodziców” – urządzone zostało miejsce tzw. VIP, w którym mogą wspólnie z dziećmi oddać się lekturze, obejrzeć telewizję oraz zagrać w piłkarzyki, cymbergaja, X-Boxa czy PlayStation.

Ostatnia kondygnacja naszej biblioteki to wypożyczalnia dla dorosłych oraz dział książki obcojęzycznej.


PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU


Muzeum – Miejsce Pamięci zostało utworzone 2 lipca 1947 na miejscu dawnego Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau i wpisane w 1979 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Składa się z dwóch integralnych części: dawnego macierzystego obozu w Oświęcimiu (KL-Auschwitz I – Stammlager) oraz dawnego obozu w Brzezince (KL Auschwitz II – Birkenau).Odwiedzający mogą zwiedzać obie części muzeum z zachowanymi budynkami, wyposażeniem oraz obejrzeć wystawy stałe eksponowane w wybranych blokach. Obiekt można zwiedzać pod opieką licencjonowanego przewodnika muzealnego lub w rozszerzonym programie zwiedzania, spotkać się z historykami i byłymi więźniami obozu.Były, hitlerowski obóz zagłady, Auschwitz-Birkenau pochłonął ok. 1,1 miliona ofiar, w tym 1 milon Żydów, 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i 10-15 tys. przedstawicieli innych narodowości.
 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest placówką naukowo – badawczą, która gromadzi, konserwuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne i muzealne, eksponaty związane z byłym obozem koncentracyjnym. Do Muzeum, oprócz tysięcy turystów polskich i zagranicznych, przyjeżdża wiele oficjalnych delegacji, przywódców państw, przedstawicieli międzynarodowych organizacji społecznych i wyznaniowych, które będąc w Polsce, nie mogą ominąć tego największego cmentarza Europy.
 
Lokalizacja: ul. Więźniów Oświęcimia 20
dojazd: Z dworca kolejowego PKP
              ulicą Wyzwolenia do ulicy Leszczyńskiej

PRZYRODA
Wypoczynek na łonie przyrody

przyroda

Miasto Oświęcim oprócz wielu zabytkowych miejsc i historycznych zakątków wartych poznania, zachęca również do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Soła i Bulwary nad Sołą

Amatorzy wypoczynku na łonie przyrody mogą skorzystać z wielu atrakcji rozlokowanych na terenia miasta:

przez Oświęcim przebiega szlak rowerowy “Greenways” Kraków-Morawy-Wiedeń, łączący zabytkowe miasta i miasteczka oraz wyróżniające się walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i architektonicznymi tereny wiejskie. Oświęcimski fragment trasy prowadzi przez całe miasto, ukazując jego najbardziej charakterystyczne punkty: starówkę, dolinę Soły, miejsca martyrologii i zabytki architektoniczne na obrzeżach aglomeracji.

Soła i Bulwary nad Sołą

Miłośnicy pieszych wędrówek też znajdą coś dla siebie. Oświęcimskie Planty nad Sołą to nie tylko dogodna trasa spacerowa i miejsce relaksu.

W Dolinie rzeki Soły znajdują się dobrze zachowane lasy wierzbowo-topolowe, można tu równiez spotkać rzadkie gatunki fauny i flory. Tereny te stanowią część zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Dolina rzeki Soły” o łącznej powierzchni 143 ha.

Soła i Bulwary nad Sołą

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY 
pw. WNIEBOWZIECIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNYPierwszy, zapewne drewniany kościół stał tu już w XII w. Spalony wraz z grodem przez Tatarów w 1241 r., odbudowany jako murowany w II poł. XIII w., potem jeszcze wielokrotnie płonął i był rekonstruowany.

Cechą charakterystyczną obiektu jest widoczne nawarstwianie się stylów. Nad wejściem z  prezbiterium do zakrystii widnieje portal z datą 1529.

Kościół jest orientowany, trójnawowy, wewnątrz umiejscowione są dekoracje stiukowe. Uwagę zwracają: późnobarokowy ołtarz główny z figurami św. Piotra i Pawła, krucyfiksy z XVII w. (w kruchcie pod wieżą) i z XVIII w. (na zewnętrznej ścianie wschodniej prezbiterium), marmurowa chrzcielnica z 1613 r. oraz epitafia i tablice pamiątkowe.


W kościele przechowywane są również pamiątki ze zlikwidowanego dominikańskiego kościoła pw. Św. Krzyża: trzy XVIII-wieczne obrazy (Matki Bożej Różańcowej, św. Jacka i św. Dominika), feretron i ornaty oraz zabytkowe kielichy mszalne.
 
lokalizacja: ul. J. Dąbrowskiego
dojazd: przez Most Piastowski ulicą Jana Dąbrowskiego

RYNEK GŁÓWNY


Rynek nocą

Rynek Główny zlokalizowny jest na miejscu głównego placu handlowego średniowiecznego Oświęcimia.

Pierwotna, drewniana zabudowa została zniszczona przez pożary, które trawiły miasto. Dzisiejsze, murowane kamienice powstały w ciągu ostatnich 200 lat. Wśród nich wyróżniają się:
 
Kamienica ŚlebarskichKamienica Ślebarskich – z początku XIX w., wybudowana przez proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ks. Michała Ślebarskiego. Jest to jednopiętrowy, podpiwniczny budynek z cegły, o neoklasycystycznych cechach stylowych. Został zmodernizowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W kamienicy mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 
Dawny Ratusz


Dawny Ratusz, powstał w latach 1872 – 1875, po pożarze w 1863 roku, kiedy to wraz z 2/3 miasta spłonął wcześniejszy drewniany ratusz. Budowla ma formę jednopiętrowej, podpiwniczonej kamienicy z cegły o historyzujących cechach stylowych, z przewagą elementów neogotyckich. Zegar na wieży ratusza umieszczono w 1876 r. (w 2001 r. został wymieniony).

W okresie 1875 – 1939 mieściła się tu siedziba władz miejskich Oświęcimia. Codziennie, w południe zwieży, na której powiewa flaga miasta Oświęcimia, brzmi hejnał miasta, którym są pierwsze cztery takty poloneza oświęcimianina, Aleksandra Orłowskiego. W kamienicy ma swą siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej.

Dawny Hotel "Herz"


We wschodniej pierzei Rynku Głównego w XIX wieku wybudowano piętrową kamienicę, w której mieścił się Hotel „Herz”.

Jest to budynek znany głównie z tego, że 7 lutego 1915 roku gościł w nim ówczesny brygadier Józef Piłsudski, wraz z korpusem oficerskim Legionów Polskich. Działo się to z okazji obchodzonej w Oświęcimiu rocznicy postania styczniowego
1863 roku.

Obiekt jest murowany z cegły, tynkowany, jednopiętrowy i podpiwniczony. W czasie II wojny światowej Niemcy przebudowali go w tzw. „Heimatstilu” według projektu Hansa Stosberga. Efektem tej przebudowy są m. in. podcienia w narożniku i mansardowe okna w dachu oraz likwidacja gzymsu konsolkowego pod okapem dachu i attyki z nazwą Hotel „Herz”.

Od wielu lat mieści się w nim apteka.


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA


Od 2005 r. funkcjonuje w Oświęcimiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w której coraz większe grono studentów z miasta i okolic kształci się na kierunkach: Filologia angielska; niemiecka; rosyjska; Rosjoznawstwo; Pedagogika (specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną, Pedagogika opiekuńcza z terapią, Pedagogika rodziny z mediacjami), Politologia (specjalności: Międzynarodowe stosunki polityczne, Integracja europejska, Polityka międzynarodowa i europejska, Polityka bezpieczeństwa, Pamięć o zagładzie i Prawa Człowieka, Media i komunikowanie międzynarodowe); Zarządzanie (Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie administracją publiczną, Zarządzanie finansami, zarządzanie jakością); Pielęgniarstwo; Wychowanie Fizyczne.


Przyjazd do Oświęcimia warto jest zaplanować na kilka dni. Tylko wtedy będzie się miało możliwość doświadczenia miasta jako miejsca wielu kultur i języków, miasta spotkań i dialogu, otwartości i przyjaźni.


IMPREZY I WYDARZENIA
CYKLICZNE W OŚWIĘCIMIU

Dzisiejszy Oświęcim to miejsce, gdzie spotyka się ludzi przyjaznych i otwartych, to także Centrum Światowego Pokoju – tu organizowane są i stąd wywodzą się inicjatywy i różnorodne akcje propagujące hasła pokojowe, takie jak dobro, tolerancja, dialog czy pojednanie.

W mieście Oświęcim ma miejsce szereg prestiżowych wydarzeń kulturalnych o charakterze pokojowym.Life Festival Oświęcim (czerwiec) to trzydniowy festiwal łączący różne dziedziny sztuki i aktywności społecznej.

Dotychczasowe gwiazdy festiwalu: muzyka pop – Genesis Klassik, James Blunt, Peter Gabriel, Sting, teatr – Krystyna Janda, muzyka kameralna – Krzesimir Dębski, sztuki plastyczne – Edward Dwurnik, Andrzej Pągowski.

Główną ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi (www.lifefestival.pl).Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych oraz Biennale Fotografii „Kochać człowieka” (I poł. roku) – prestiżowe wydarzenia odbywające się naprzemiennie co roku, których celem jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec drugiego człowieka (www.ock.org.pl).Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”  jedno z najważniejszych przedsięwzięć Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, instytucji od ponad 25 lat zajmującej się problematyką upamiętnienia prawdy o Auschwitz oraz działającej na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i respektowania praw człowieka (www.mdsm.pl). Aleja Pisarzy (2 edycje/rok) – przy Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERII KSIĄŻKI w Oświęcimiu, upamiętnia wybitnych żyjących pisarzy. Projekt poszerza symbolikę Oświęcimia – Miasta Orędownika Pokoju – o wartościowe kulturowe, humanitarne i pokojowe treści. Międzynarodowy Dzień Pokoju (21.09) – coroczny program obchodów w uzgodnieniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Miast Orędowników Pokoju. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” (IX) – skierowany do młodych ludzi zainteresowanych sztukami plastycznymi, którzy za pomocą dowolnej techniki pragną wypowiedzieć się na temat otaczającej rzeczywistości (www.ock.org.pl). Święto Miasta Oświęcim (wrzesień) to cykl imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach obchodzonego we wrześniu święta miasta odbywają się wystawy, projekcje filmowe, zabawy sportowe i rekreacyjne dla najmłodszych oraz występy artystyczne i koncerty uznanych artystów (www.um.oswiecim.pl).Tydzień Kultury Beskidzkiej (lipiec / sierpień) – najstarsza i największa w Europie impreza folklorystyczna, gromadząca pokaźną liczbę widzów z kraju i zagranicy, wykonawców, obserwatorów, znawców folkloru oraz ludzi związanych z kulturą i sztuką.

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta RP, jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Impreza odbywa się pod egidą Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF® (www.ock.org.pl).Jarmark Kasztelański (maj) to impreza lokalna odwołująca się do sięgającej średniowiecza historii miasta.

Na dziedzińcu zamkowym i Starówce odbywają się pokazy dawnych rzemiosł, tańca, walk rycerskich, strojów (z możliwością przymierzenia), zainscenizowane jest obozowisko rycerskie, odbywają się spektakle teatrów, koncerty oraz wystawy związane z dawną historią miasta (www.muzeum-zamek.pl).Małopolski Festiwal Smaku (czerwiec) – doroczny festiwal organizowany przez Województwo Małopolskie, którego celem jest promocja kulinarnej tradycji regionu.

W największych miastach Małopolski organizowane są półfinałowe kiermasze, w czasie których wybierani są zwycięzcy – producenci najlepszych produktów oraz dań regionalnych (www.malopolska.pl).


Zapraszamy!
Witamy
Niedziela, 20 maja 2018
Położenie » Zobacz położenie atrakcji »

Filmy »
Panoramy »

Noclegi w okolicy »
» lista atrakcji «
Wybierz atrakcje:
Zamek Książąt Oświęcimskich
Kościół Księży Salezjanów Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Kaplica św. Jacka
Synagoga Chewra Lomdei Misznajot i Centrum Żydowskie
Cmentarz żydowski – Kirkut
Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA KSIĄŻKI im. Łukasza Górnickiego
Kaplica Mauzoleum Rodziny Hallerów w Dworach
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Przyroda
Imprezy i wydarzenia cykliczne w Oświęcimiu
Rynek Główny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Reklamy Google
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone