Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Inowrocław
Willa "CZTERY PORY ROKU" nad morzem
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Jastarnia
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Atrakcje turystyczne » wróć do listy «

Ścieżki przyrodniczo - rowerowe w gminie Jastarnia


Dla turystów lubiących aktywny wypoczynek gmina Jastarnia oferuje 16 km ścieżkę rowerową na trasie Jurata – Chałpy.

Ścieżki przyrodnicze: Półwysep Helski to miejsce unikatowe w skali naszego kraju. O jego wyjątkowości świadczy nie tylko charakterystyczny, jedyny na polskim wybrzeżu kształt, ale także niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Dlatego też od roku 1978 cały Półwysep objęty jest szczególną ochroną jako Nadmorski Park Krajobrazowy.

Aby nasi goście mogli lepiej poznać urodę tego niezwykłego miejsca, we wszystkich trzech miejscowościach gminy Jastarnia wyodrębniono miejsca wyjątkowe, mające szczególne walory przyrodnicze. Tak powstały ścieżki przyrodnicze, przedstawione na mapie.

Wszystkie ścieżki są specjalnie oznakowane strzałkami kierunkowymi, mapami oraz tablicami opisującymi najciekawsze miejsca.

Na tablicach umieściliśmy również, mogące Państwa zainteresować informacje, np. o sztucznych umocnieniach brzegu morskiego, historii portu w Jastarni oraz widocznych z brzegu Zatoki Puckiej torpedowniach.

Do ścieżek przyrodniczych dojechać można drogami rowerowymi, jednak same ścieżki nie zawsze dostępne są dla rowerów.

Warto natomiast na wyprawę po ścieżkach zabrać ze sobą lornetkę - Półwysep Helski jest bowiem doskonałym miejscem do obserwacji ptaków. Wzdłuż ścieżek umieszczono przystanki w miejscach dogodnych do obserwacji ornitologicznych. 

W Kuźnicy - UROCZYSKO KAŻA i GÓRA LIBEK,
w Jastarni - TORFOWE KŁYLE oraz stanowisko obserwacji ptaków wodnych w porcie,
w Juracie - ŻYZNE LASY Z ORLICĄ.Ścieżka Przyrodnicza Torfowe Kłyle w JastarniTrasa przede wszystkim piesza.

Na trasie wyznaczono i opisano 3 stanowiska: - WIEŻA WIDOKOWA (szuwary) - BRZEG ZATOKI PUCKIEJ - LAS DĘBOWY (dąbrówka) Trasa do Wieży Widokowej ma utwardzoną powierzchnię i jest dostępna dla rowerów.

Pozostała część trasy trudna, wyłącznie piesza. Koniec trasy przy wylocie ulicy Polnej w Jastarni. Długość ścieżki około 1,9 km. Zachodnia część największej równiny nadzatokowej na półwyspie, w rejonie Jastarni nosi nazwę Torfowych Kłyli. Nazwa ta w języku kaszubskim oznacza wyrobi-ska (doły) torfowe zalane wodą. Torfowe Kłyle są zatorfioną równiną, w przewadze bezleśną. Bagienny i pobagienny krajobraz tej części Mierzei Helskiej silnie kontrastuje ze zbiorowiskami nadmorskich i nadzatokowych wydm.

Obszar Torfowe Kłyle jest ostoją bogatej awifauny, zwłaszcza w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. W dużej mierze decyduje o tym mozaika siedlisk jakie znajdują się na tym terenie. W 2000 roku utworzono tu użytek ekologiczny. Wchodzimy na ścieżkę posuwając się wzdłuż szerokiego pasa młodego lasu brzozowego z domieszką olszy, jarzębiny, osiki i wierzb. Jest on typowo antropogenicznym zbiorowiskiem. Gatunki drzew budujące drzewostan zostały w dużej mierze nasadzone i tylko częściowo pochodzą z samosiewu. Pierwotnie występował tu bagienny las olszowy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa), nazywany najczęściej olsem lub olesem. Warstwa zielna omawianej brzeziny ma wybitnie zróżnicowany skład gatunkowy. Występują tu obok roślin leśnych, także gatunki łąkowe.Warto zobaczyć: Drzewostan Dębowy zwany Dąbrówką.

Niewielki fragment wału wydmowegonod strony zatoki zajmuje wąski pas, luźnego, niskiego drzewostanu z dębem szypułkowym (Quercus robur). Jest on silnie zniekształconym fragmentem dawnego lasu brzozowo-dębowego. Zbiorowisko to rozpowszechnione jest w północno-zachodniej Europie, w obrębie wpływów klimatu atlantyckiego. W Polsce występuje jedynie w pasie Pobrzeży: Szczecińskiego, Słowińskiego i Kaszubskiego osiągając tu wschodnią granicę swojego zasięgu. Ten rodzaj lasu zajmuje piaszczy-ste, stosunkowo ubogie i kwaśne siedliska.Ścieżka Przyrodnicza w Kuźnicy na Górę LibekTrasa przede wszystkim piesza lub ekstremalna dla rowerzystów.

Długość ścieżki wynosi 2,6 km. Czas dojścia do Góry Libek około 50 minut. Trasa biegnie niebieskim szlakiem turystycznym. Sugerowany powrót plażą. Wysoki brzeg koło Kuźnicy jest dobrym miejscem do obserwacji ptaków morskich. Dzięki znacznej wysokości klifu wydmowego zwiększa się zasięg obserwacji, a falowanie nie przeszkadza tak, jak podczas wypatrywania ptaków z nisko położonej plaży. Obecność rzędów pali (ostróg) osłabiających fale przyboju wpływa na gromadzenie się ptaków w tym miejscu. Podwodne części pali porośnięte są glonami i koloniami omułka (Mytilus edulis), a w ich pobliżu chętnie gromadzą się ławice drobnych ryb.

Miejsca te stają się więc atrakcyjnym żerowiskiem dla różnych gatunków ptaków wodnych. Na wschód od Kuźnicy, gdzie nie ma drewnianych ostróg gromadzi się kilkanaście razy mniej kaczek. Większość kaczek morskich przebywa z dala od brzegu. Wypatrzenie i rozpoznanie tych gatunków z lądu wymaga dość dużej wprawy i używania lornetki lub lunety. Najliczniej kaczki te można spotkać zimą i wiosną. Stosunkowo blisko brzegu pojawiają się lodówki (Clangula hyemalis) i edredony (Somateria mollissima). Markaczki (Melanitta nigra) i uhle (Melanitta fusca) zazwyczaj trzymają się na głębszych wodach.
Gatunki te spędzają większość życia na morzu, na ląd wychodząc tylko w okresie lęgowym. Ich pożywienie stanowią bezkręgowce (głównie małże) bytujące na dnie. W poszukiwaniu pokarmu kaczki morskie nurkują, zazwyczaj do głębokości 20 m, lecz stwierdzano je nawet na głębokościach do 60 m. Oprócz typowych kaczek morskich koło Kuźnicy można spotkać zimą m.in. gągoły (Bucephala clangula) i krzyżówki (Anas platyrhynchos), gatunki które licznie przebywają na wodach Zatoki Puckiej.Najciekawsze miejsca na Trasie: Góra Libek - najwyższa wydma piaszczysta na tym terenie. Wysokość 12,5m n.p.m. ponad plażą wznosił się w tym miejscu fragment wydmowego klifu. Egzotyczna, pochodząca z regionu środziemnomorskiego - Sosna Czarna (Pinus Nigra). Targana sztormowym wiatrem przybiera charakterystyczny "sztandarowy" pokrój. Wał ziemny z gruzu i betonowych pokładów kolejowych. W ten sposób zabezpieczano przed zniszczeniem tory kolejowe i zabudowę Kuźnicy.Ścieżka Przyrodnicza w Juracie - Żyzne Lasy z Orlicą


Długość ścieżki około 300 m. Na trasie wyznaczono i opisano 2 stanowiska.

Trasa odcinkiem niebieskiego szlaku jest dostępna dla rowerów. Pozostały fragment trasy do stanowiska nr 1 wyłącznie pieszy. Zakłada się powrót tą samą trasą (trasa w obie strony około 600 m) lub przejście do głównej trasy rowerowej i obejrzenie stanowiska 2 (wówczas długość trasy wynosi także około 600 m). Trasa do stanowiska nr 2 i dalej do głównej trasy rowerowej wyłącznie piesza. Orlice - Najpiękniejsze i Największe Paprocie W okolicy Juraty, w części nadzatokowej Półwyspu Helskiego można spotkać najlepiej zachowany fragment pomorskiego lasu brzozowo-dębowego. W Polsce las ten związany jest ze strefą przymorską, w obrębie wpływów klimatu subatlantyckiego.

Zajmuje on piaszczyste siedliska, wzbogacone przez organiczne przewarstwienia, z wodą gruntową zalegającą blisko powierzchni terenu, dostępną dla systemów korzeniowych drzew i krzewów. W naturalnej postaci jest to nisko-pienny las z panującym dębem szypułkowym (Quercus robur) oraz domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i omszonej (B. pubescens). Na polskim wybrzeżu stałym składnikiem drzewostanu jest również sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), ale pochodzi ona z dawnych nasadzeń i odnawia się sporadycznie. Warstwę krzewów tworzy głównie kruszyna pospolita (Frangula alnus) i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia).Dane i zdjęcia zawarte w serwisie turystycznym pochodzą z archiwów Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.

« poprzednia
Zapraszamy!
Witamy
Niedziela, 20 maja 2018
Położenie » Zobacz położenie atrakcji »

Filmy »

Noclegi w okolicy »
» lista atrakcji «
ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO - ROWEROWE W GMINIE JASTARNIA
woj. pomorskie

Galeria zdjęć:

Wybierz atrakcje:
Jastarnia, miasto na wodzie
Jastarnicki port
Latarnia morska w Jastarni
Chata rybacka w Jastarni
Muzeum pod strzechą
Kościół neobarokowy
Molo spacerowe w Jastarni
Zbiory rybackie w bosmanacie portu
Przystanie jachtowe
Kaplica św. Rozalii
Cmentarzowa góra
Ścieżka dydaktyczna
Jurata
Torpedownia
Międzymorze
Kuźnica
Kościół w Kuźnicy
Ścieżki przyrodniczo - rowerowe w gminie Jastarnia
Ośrodek Oporu Jastarnia
Reklamy Google
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone